:: Tuggerah Doctors ::
 
   
 
   
 
Contactar

  

Oficina de Cooperació Internacional (OCI)
C/ Rosselló, 132, 6º
08036 Barcelona
tel: +34 (93) 227.3321
e-mail: ocigene2@clinic.ub.es

 

Activitats * Salut internacional * Plataforma Bolívia

 

 

 

Plataforma de Chagas en Bolivia

 

 

 

Principal soci local: Fundación CEADES (http://www.coalicionchagas,org )

 

 

Altres socis locals: Ministeri de Salud; Programa Nacional de Chagas (http://www.msal.gob.ar/chagas/index.php/institucional/programa-nacional-de-chagas); universitats locals ; organitzacions socials.

 

 

Històric de les activitats de recerca:

 

Des de l’any 2004, el grup de recerca de la FCRB, liderat pel Dr. Joaquim Gascón, realitza estudis epidemiològics i clínics sobre la malaltia del Chagas a la població migrant d’origen llatinoamericà a nivell nacional (dones embarassades, donants de sang, etc.)

 

També continúen treballant en el coneixement de noves eines pel diagnòstic i el tractament, en la valoració de l’efectivitat i la seguretat del tractament etiològic amb benznidazol, i recopilen dades per la caracteritazació de l’enfermetat del Chagas.

 

Al 2012, creen a Bolivia la Plataforma d’Atenció Integral als Pacients Adults amb Enfermetat del Chagas, amb l’impuls de el finançament de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament (AECID).

 

Al 2015 AECID segueix en finançant la inciativa contra el Chagas a través d’un conveni de duració triennal i una aportació econòmica de 2.5000.000€.

 

L’estratègia d’intervenció desenvolupada pel FCRB es centra eb tres àmbits essencials:

 

1) Implementar un model d’atenció per la gestió integral de pacients afectats per l’enfermetat del Chagas en el marc de les reformes i mecanismses del propi sistema nacional de salut a Bolivia.

 

2) Reforçar i desenvolupar les capacitats de recerca en salut a Bolivia (estructures i equips) per generar nou coneixement aplicable a programes de salut així com a mètodes de diagnòstic i tractament.

 

 

3) Posar a disposició dels responsables i “decision makers” de salud algunes eines bàsiques (normes, estàndards, dades fiables) per així orientar la coordinació dels programes de salut.

 

 

L’enfermetat del Chagas és una patologia tropical infecciosa, generalment crònica, causada pel paràsit Trypanosoma cruzi, que és transmès a animals i persones per insectes vectors que es troben principalemnt a en zones rurals d’Amèrica Llatina, on l’enfermetat és endèmica. Segons dades de la OMS, l’enfermetat del Chagas afecta entre 8 i 10 millions de persones al mòn i, degut als fluxes migratoris massius, planteja nous reptes pels sistemes de salut de les zones no endèmiques com Espanya, el segon país del món, després dels Estats Units, amb major població inmigrant llationamericana.

 

S’estima que en el nostre país podríen haver entre 50.000 i 90.000 afectats per l’enfermetat del Chagas. 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

                                                  

Actualizada el 11/12/2018

 
Copyright FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA Términos de Uso | Declaración de Privacidad