:: Tuggerah Doctors ::
 
   
 
   
 
Contactar

Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
C/ Rosselló, 149-153
08036 Barcelona
Tel.: (93) 227 57 07

e-mail: rrhh_fundacio@clinic.cat

 

Activitats

Minimitzar

La Fundació Clínic ofereix diversos serveis científics i de suport a la investigació, que gestiona directament o a través d’organismes associats.

   
Minimitzar

L’Hospital Clínic té una llarga tradició en investigació que el situa com una institució de referència tant a nivell nacional com internacional.

 

Una part significativa de les activitats d’investigació de l’Hospital s’articulen a través de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

 

La gestió i administració dels projectes d’investigació es realitzen a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica.

   
Minimitzar

 

La Fundació Clínic ha inclòs la protecció dels resultats de la investigació en els seus objectius estratègics i es proposa dur a terme un programa per impulsar la seva transferència a la societat a causa dels avantatges que suposa, tant per als seus grups de recerca com per a la investigació en el marc de l'Hospital Clínic i, finalment per a la societat a què ha de donar servei en últim terme.

   
Minimitzar

L’Hospital realitza activitats de docència rellevants a nivell de pre i postgrau que inclou la formació de metges residents i la formació continuada del personal de plantilla.

 

A través dels seus professionals desenvolupa també una oferta externa de formació que pot ser facilitada i organitzada sota la marca Aula Clínic.

   
 
 
 

 

 

                                                  

Actualizada el 20/05/2019

 
Copyright FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA Términos de Uso | Declaración de Privacidad