:: Tuggerah Doctors ::
 
   
 
   
 
Contactar

Unitat de Contractes, assaigs clínics i mecenatge
Cap: Maria José González
C/ Rosselló, 149-153
08036, Barcelona
Tel: +34 (93) 227 2296
E-mail:
mgonzal3@clinic.ub.es    

 

Donació

Per donacions anónimas i donacions amb certificat de donació a efectes fiscals:

 

ServiCaixa

Cartera de serveis * Donacions i Mecenatge

 • Perquè donar és la més humanitària expressió de l'altruisme.
 • Perquè actualment hi ha milers de somriures inconclusos.
 • Perquè amb molt poc, ens pot ajudar molt

Amb el seu ajut a la Fundació Clínic, vostè pot participar activament al finançament dels grups de recerca de l'Hospital Clínic, l'IDIBAPS i el CRESIB. Les seves donacions ens permeten tenir un paper important a la gran aventura de la investigació clínica al servei dels pacients.

 

En nom dels malalts i dels equips de recerca, Gràcies.

 

 

   
Minimitzar

 La Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica és una fundació privada sense ànim de lucre, que s’acull a la Llei 49/2002, 23 de desembre, de règim fiscal d’entitats sense ànim de lucre i incentius fiscals al mecenatge.

 

La Fundació Clínic posa a l’abast dels particulars i les entitats interessades en donar suport a les activitats de recerca, innovació i docència dels nostres investigadors diferents models de participació i col•laboració.

 

Les donacions rebudes per la Fundació Clínic poden aplicar-se les deduccions fiscals següents:

 • Donacions realitzades per persones físiques:

  La deducció serà del 75% per als primers 150 euros i del 30% per a la resta de l'import en la quota íntegra de l'IRPF. Addicionalment, s'estimula la fidelització de les donacions realitzades per les persones físiques amb una deducció del 75% per als primers 150 euros i un 35% per la resta de l'import, sempre que s'hagin efectuat donatius a la mateixa entitat en els últims 3 anys per import igual o superior al de l'exercici anterior, en cadascun d'ells, al de l'exercici anterior. Tanmateix la deducció aplicada no podrà excedir el 10% de la base imposable del període del contribuent.

  

% de deduccions anuals

Import donació

2016 i endavant

<=150 €

75%

>150 €

30%

     

% de deduccions anuals per fidelització

Import donació

2016 i endavant

<=150 €

75%

>150 €

35%

 


 • Donacions realitzades per organitzacions o empreses:

  Deducció del 35% de l’import de la donació en la quota íntegra de l’Impost sobre Societats. La base d’aquesta deducció no podrà excedir el 10% de la base imposable del període. Tanmateix, l’excés es podrà aplicar en els períodes impositius dels 10 anys següents.
  Addicionalment, s’estimula la fidelització de les donacions realitzades per les persones jurídiques amb una deducció del 40%, sempre que s’hagin efectuat donatius a la mateixa entitat en els últims 3 anys per igual o superior quantia.

 

% de deduccions anuals

2016 i endavant

35%

   
   

% de deduccions anuals per fidelització

2016 i endavant

40%


Per a mes informació contacti amb
donatius@clinic.ub.es. 

 


Com donar suport a la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica?

 

 • Donació anònima

  Al compte de la Fundació a la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, compte núm. ES18 2100 0811 7102 0101 3071 o fent servir l’aplicatiu online de ServiCaixa

 • Donació amb Certificat de Donació

  Li preguem que ompli el formulari adjunt amb les seves dades de contacte i que procedeixi a ingressar l’aportació dessitjada al compte de la Fundació a la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, compte núm. ES18 2100 0811 7102 0101 3071.

  També es pot fer servir el ServiCaixa per a fer l'ingrés.

 • Convenis de col•laboració amb empreses i altres entitats

  La Fundació Clínic li permet beneficiar-se d’acords de col•laboració formalitzats per un conveni que defineix, d’una banda, el tipus de col•laboració (quantitat, duració, orientació de la investigació) i, de l’altra, les obligacions recíproques de les parts.

 

Per a més informació, contacti directament amb fclinic@clinic.ub.es
 

  Imprimir    
 
 
 

 

Actualizada el 11/05/2017

 
Copyright FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA Términos de Uso | Declaración de Privacidad