:: Tuggerah Doctors ::
 
   
 
   
 
Contactar

Oficina de Gestió de la Recerca
Directora: Teresa Penya
C/ Rosselló, 149-153
08036, Barcelona
Tel: +34 (93) 227 9356
E-mail:
tpenya@clinic.ub.es  

 

Contactar

Unitat de Seguimient Econòmic de Projectes
Cap: Judit Martínez
C/ Urgell, 216 baixos
08036, Barcelona
Tel: +34 (93) 227 4247
E-mail:
martin04@clinic.ub.es

Contactar

Unidad de Seguimiento y Justificación de ayudas de Recursos Humanos
Tècnic: Nacho Jiménez
C/ Rosselló, 149-153
08036, Barcelona
Tel: +34 (93) 227 4347
E-mail:
ijimene1@clinic.ub.es  

Cartera de serveis * Gestió de la Recerca

Minimitzar

Oficina de Gestió de la Recerca

 

L’Oficina de Gestió de la Recerca de la Fundació Clínic assessora a investigadors de l’IDIBAPS i de l’Hospital Clínic i als finançadors amb l’objectiu d’assolir que els projectes de recerca i de docència es gestionen de manera eficient. En concret, l’Oficina de Gestió de la Recerca cerca informació sobre les modalitats de finançament; assessora, tramita i dona suport als investigadors per a l’obtenció de recursos econòmics per dur a terme els seus projectes d’investigació en l’àmbit competitiu i privat, nacional i internacional.

Les tasques de l’Oficina de Gestió de la Recerca són les següents:

 • Cerca i difusió de convocatòries d’ajuts del FP7, convocatòries internacionals, convocatòries nacionals destinades a la recerca.
 • Orientació als investigadors sobre la preparació de propostes i consorcis.
 • Orientació als Investigadors sobre la preparació de propostes d’ajuts destinats a projectes de recerca i a la contractació d’investigadors.
 • Suport a la redacció dels apartats de la proposta referents a l’entitat, a la gestió i al pressupost.
 • Seguiment administratiu dels ajuts d’àmbit internacional (esmenes, pròrrogues, etc).
 • Tràmit dels contractes o convenis de col•laboració amb entitats privades per a dur a terme projectes de recerca i de docència.
 • Tràmit dels convenis de mecenatge.
 • Tràmit de la formalització dels contractes d’assajos clínics. 
 • Gestió administrativa dels contractes i convenis de docència. 

Està dividida en tres Unitats: Projectes Europeus i Internacionals, Projectes Nacionals i Contractes privats, assajos clínics i mecenatges. Per a més informació http://web.fundacioclinic.org/Default.aspx?tabid=542#OGINV

 

 

 

Unitat de Seguiment Econòmic de Projectes


L’Unitat de Seguiment Econòmic de Projectes(USEP) del Departament d’Economia i Finances de la Fundació Clínic gestiona els recursos econòmics dels projectes de recerca i innovació de la Fundació i l’IDIBAPS.

 

Les tasques de la USEP són les següents:

 • Assessorament a l’investigador en l’aprofitament i gestió eficaç dels seus recursos econòmics.
 • Seguiment econòmic dels projectes de recerca i d’innovació.
 • Elaboració de les memòries i les justificacions econòmiques dels projectes.
 • Sol·licitud de pròrrogues i canvis de partides de projectes.
 • Gestió de les auditories econòmiques dels projectes.
 • Consultes econòmiques amb els finançadors.
   

 

Unitat de Seguiment i justificació d'ajuts de Recursos Humans


L’Unitat de Seguiment i justificació d'ajuts de Recursos Humans (USRH) forma part del Departament de Recursos Humans de la Fundació Clínic i gestiona els ajuts concedits de Recursos Humans dels investigadors de l’IDIBAPS i de l’Hospital Clínic.

 

Les tasques de la USRH són les següents:
 

 • Seguiment, justificació i tancament dels ajuts concedits per a la contractació de d’investigadors i tècnics de suport a la recerca.
 • Gestió d’esmenes i canvis administratius relatius a aquests ajuts.
 • Gestió d’auditories econòmiques d’aquests projectes.
 • Assessorament al beneficiari de l’ajut.

 

  Imprimir    
 
 
 

 

 

                                                  

Actualizada el 11/12/2018

 
Copyright FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA Términos de Uso | Declaración de Privacidad