:: Tuggerah Doctors ::
 
 
 
   
 
Contactar

Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
C/ Rosselló, 149-153
08036 Barcelona
Tel.: (93) 227 57 86
e-mail:
fclinic@clinic.ub.es

Qui som * Organització * Estàndards ètics * CEIC

Minimitzar
Comitè Ètic d'investigació Clínica de l'Hospital Clínic de Barcelona

 

El CEIC de l’Hospital Clínic va iniciar la seva activitat l'any 1994. 

 

 

1. COMPOSICIÓ

 

Dr. Xavier Carné (Cap del departamento de Farmacología Clínica), President
Sra. Neus Riba (Agència Assaigs Clínics - UASP), Secretaria

 


2.   ACTIVITATS DESENVOLUPADES

 

El CEIC disposa de procediments normalitzats de treball (PNT), revisats i actualitzats cada 2 anys. Es reuneix de forma ordinària cada 15 dies i de forma extraordinària sempre que s’han de tractar temes específics. Per facilitar la tasca del CEIC, el Clínic disposa de dues unitats que li donen suport logístic. Aquestes unitats són l’Agència d'Assaigs Clínics (AAC) y la Unitat d’Avaluació de Serveis.

L’AAC revisa tots els assajos clínics presentats al CEIC per a la seva avaluació.

El 78% dels assajos clínics són promoguts per la indústria, el 22% per part d’investigadors del l'Hospital Clínic i el 7% són realitzats per centres tutelats pel CEIC de l'Hospital Clínic. La mitjana de temps de revisió d’un assaig clínic, des de la seva recepció a l’AAC fins la presentació formal davant del CEIC és de 29 dies, amb una desviació estàndard de 5,1 dies. En el 65% dels casos, el temps ha estat inferior als 15 dies. Si se n’exclouen els “outliers”, la mitjana depurada de temps de revisió se situa en 16,9 dies.

La distribució dels assajos clínics respecte de la seva fase de desenvolupament mostra un creixement del grup  d’assajos en fase II (22% en total), essent majoritaris els assajos en fase III (54% del total). Els assajos en fase IV suposen el 19% del total.

 


Projectes d’investigació presentats al CEIC

 

La mitja de temps de revisió d’un projecte, des de la seva recepció al UASP fins la seva presentació formal davant del CEIC és de 7,9 dies, amb una desviació estàndard d’1,5 dies.

 


Assaigs Clínics aprovats pel CEIC 

 

El nombre d’assajos clínics avaluats per l’Agència d’Assajos Clínics i posteriorment aprovats pel CEIC ha estat de 230 l’any 2009. D’aquests, 14 són promoguts per investigadors de l'IDIBAPS - Hospital Clínic.

 

   
 
 
 

 

 

                                                  

Actualizada el 11/12/2018

 
Copyright FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA Términos de Uso | Declaración de Privacidad